ما که هستیم؟

ما تیمی جوان و فعال هستیم که راه های انتخاب و سفارش شما رو راحتتر میکنیم.

 

کدامیک از اطلاعات شخصی را جمع آوری میکنیم و چرا؟

ما برای ثبت سفارش اطلاعات شما از جمله نام ، نام خانوادگی ، اطلاعات آدرس جهت ارسال سفارشات را دریافت میکنیم. و تعهد می کنیم که تمامی اطلاعات در وبسایت آیدکو شاپ محفوظ خواهند ماند.

 

دیدگاه‌ها

هنگامی که بازدیدکنندگان نظرات خود را در سایت می‌نویسند، ما جهت جلوگیری از هرزنامه نظرات و دیدگاه ها را بررسی کرده و سپس نظرات را در وبسایت قرار میدهیم.