نمایش 1–12 از 27 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

پرده دومکانیزم کد 48061

  **برای تعیین کد رنگ عکسهای بالا را ورق بزنید** *برای تعیین رنگ آستر لطفاً تصاویر را ورق بزنید.* مساحت زیر 1.5 متر مربع به قیمت 1.5 متر مربع محاسبه می شود.

راهنمای اندازه گیر پرده

برای سهولت در ثبت سفارش این پرده با شماره 02177906940 تماس بگیرید.

پرده دومکانیزم کد 69001

نکات:

1- برای تعیین کد رنگ عکسهای بالا را ورق بزنید. 2- برای تعیین رنگبندی آستر عکسهای بالا را ورق بزنید. 3- مساحت زیر 1.5 متر مربع به قیمت 1.5 متر مربع محاسبه می شود. 4- این پرده را میتوان با برش دالبر ( پایین پرده ) و برش والان (بالای پرده) انجام داد 5- همچنین برای این پرده را میتوان از کتیبه استفاده کرد.

راهنمای اندازه گیری پرده

برای ثبت سفارش این نوع پرده با شماره 02177906940 تماس بگیرید.

پرده دومکانیزم کد 92003

نکات:

1- مساحت زیر 1.5 متر مربع به قیمت 1.5 متر مربع محاسبه می شود. 2- این پرده را میتوان با برش دالبر ( پایین پرده ) و برش والان (بالای پرده) انجام داد 3- برای این پرده را میتوان از کتیبه استفاده کرد. 4- برای تعیین رنگبندی ، توضیحات را مشاهده کنید.

راهنمای اندازه گیری پرده

برای ثبت سفارش این نوع پرده با شماره 02177906940 تماس بگیرید.

پرده دومکانیزم کد 96001

نکات:

1- مساحت زیر 1.5 متر مربع به قیمت 1.5 متر مربع محاسبه می شود. 2- این پرده را میتوان با برش دالبر ( پایین پرده ) و برش والان (بالای پرده) انجام داد 3- برای این پرده را میتوان از کتیبه استفاده کرد. 4- برای تعیین رنگبندی ، توضیحات را مشاهده کنید.

راهنمای اندازه گیری پرده

برای ثبت سفارش این نوع پرده با شماره 02177906940 تماس بگیرید.

پرده دومکانیزم کد 97001

نکات:

1- مساحت زیر 1.5 متر مربع به قیمت 1.5 متر مربع محاسبه می شود. 2- این پرده را میتوان با برش دالبر ( پایین پرده ) و برش والان (بالای پرده) انجام داد 3- برای این پرده را میتوان از کتیبه استفاده کرد. 4- برای تعیین رنگبندی ، توضیحات را مشاهده کنید.

راهنمای اندازه گیری پرده

برای ثبت سفارش این نوع پرده با شماره 02177906940 تماس بگیرید.

پرده دومکانیزم کد 98001

نکات:

1- مساحت زیر 1.5 متر مربع به قیمت 1.5 متر مربع محاسبه می شود. 2- این پرده را میتوان با برش دالبر ( پایین پرده ) و برش والان (بالای پرده) انجام داد 3- برای این پرده را میتوان از کتیبه استفاده کرد. 4- برای تعیین رنگبندی ، توضیحات را مشاهده کنید.

راهنمای اندازه گیری پرده

برای ثبت سفارش این نوع پرده با شماره 02177906940 تماس بگیرید.

پرده دومکانیزم کد 98002

1- مساحت زیر 1.5 متر مربع به قیمت 1.5 متر مربع محاسبه می شود. 2- این پرده را میتوان با برش دالبر ( پایین پرده ) و برش والان (بالای پرده) انجام داد 3- برای این پرده را میتوان از کتیبه استفاده کرد. 4- برای تعیین رنگبندی ، توضیحات را مشاهده کنید.

راهنمای اندازه گیری پرده

برای ثبت سفارش این نوع پرده با شماره 02177906940 تماس بگیرید.

پرده دومکانیزم کد 99001

1- مساحت زیر 1.5 متر مربع به قیمت 1.5 متر مربع محاسبه می شود. 2- این پرده را میتوان با برش دالبر ( پایین پرده ) و برش والان (بالای پرده) انجام داد 3- برای این پرده را میتوان از کتیبه استفاده کرد. 4- برای تعیین رنگبندی ، توضیحات را مشاهده کنید.

راهنمای اندازه گیری پرده

برای ثبت سفارش این نوع پرده با شماره 02177906940 تماس بگیرید.

پرده دومکانیزم کد rsim

4,080,000 ریال متر مربع

1- مساحت زیر 1.5 متر مربع به قیمت 1.5 متر مربع محاسبه می شود. 2- این پرده را میتوان با برش دالبر ( پایین پرده ) و برش والان (بالای پرده) انجام داد 3- برای این پرده را میتوان از کتیبه استفاده کرد. 4- برای تعیین رنگبندی ، توضیحات را مشاهده کنید.

راهنمای اندازه گیری پرده

برای ثبت سفارش این نوع پرده با شماره 02177906940 تماس بگیرید.

پرده دومکانیزه راشل

3,840,000 ریال متر مربع

1- مساحت زیر 1.5 متر مربع به قیمت 1.5 متر مربع محاسبه می شود. 2- این پرده را میتوان با برش دالبر ( پایین پرده ) و برش والان (بالای پرده) انجام داد 3- برای این پرده را میتوان از کتیبه استفاده کرد. 4- برای تعیین رنگبندی ، توضیحات را مشاهده کنید.

راهنمای اندازه گیری پرده

برای ثبت سفارش این نوع پرده با شماره 02177906940 تماس بگیرید.

09126263147

پرده دومکانیزم کد jk0012

  **برای تعیین کد رنگ عکسهای بالا را ورق بزنید** مساحت زیر 1.5 متر مربع به قیمت 1.5 متر مربع محاسبه می شود.

راهنمای اندازه گیر پرده

برای سهولت در ثبت سفارش این پرده با شماره 02177906940 تماس بگیرید.

پرده دومکانیزم کد jk0016

  **برای تعیین کد رنگ عکسهای بالا را ورق بزنید** *برای تعیین رنگبندی آستر عکسهای بالا را ورق بزنید* مساحت زیر 1.5 متر مربع به قیمت 1.5 متر مربع محاسبه می شود.

راهنمای اندازه گیر پرده

برای سهولت در ثبت سفارش این پرده با شماره 02177906940 تماس بگیرید.