شرایط ارسال رایگان محصولات

به منظور ارسال رایگان میزان مبلغ سفارش بایستی حداقل 500 هزار تومان باشد و ارسال براساس زمانبندی تعیین شده توسط آیدکو شاپ می باشد.

ارسال رایگان به شهرستان از طریق باربری انجام می شود.

در صورتی که درخواست مدت زمان فوری از طرف مشتری شود هزینه ارسال دیگر بر عهده مشتری می باشد.